Een bouwkundig rapport wordt gemaakt wanneer je een bouwkundige keuring hebt laten doen door een bouwkundige. Het rapport geeft je de status waarin het huis is. Het is belangrijk om te weten wat er allemaal in het rapport komt te staan.

Hoe ziet een bouwkundig rapport eruit?

Als je een huis laat inspecteren door een bouwkundige dan krijg je een paar dagen later een rapport die inzicht geeft over alle gebreken in en rondom het huis. In het rapport wordt beschreven waar je op korte of lange termijn mee rekening moet houden. In het rapport wordt beschreven wat je repareren of vervangen moet om het tot een goede staat te brengen. In het rapport zie je ook de kosten staan die nodig zijn voor alle reparaties.

Welke aspecten staan in een bouwkundig rapport?

Als je een bouwkundig rapport laat opmaken worden alle gebreken vermeld van het huis. De aspecten worden nauwkeurig doorlopen tijdens een bouwkundige keuring. De volgende aspecten kun je tegenkomen in het bouwkundig rapport:

 • Het leidingwerk in de kruipruimte
 • De riolering en ventilatie van het huis
 • De kruipruimte
 • De hele fundering van het huis
 • De vloeren in het huis
 • De onderhoudsstaat van de keuken
 • De technische staat van alle elektrische installatie
 • De staat van de cv installatie (technisch)
 • De onderhoudsstaat van alle sanitaire groepen
 • De staat van schuren en garages als die aanwezig zijn
 • De toestand van het dak, goten en schoorstenen
 • Het vaststellen van de aanwezigheid van loden waterleidingen
 • Het vaststellen van een risico op koolmonoxide
 • De staat van de ramen, deuren en puien
 • De staat van de kozijnen
 • De staat van alle muren, metsel en voegwerken (bouwkundige staat)
 • De technische staat van de te verwachten levensduur van het dak en de constructie
 • Het kostenplaatje voor de korte en lange termijn

Hoe lang duurt het voordat je een bouwkundig rapport ontvangt?

Is de bouwkundige komen kijken bij het huis gaat die voor jou het bouwkundig rapport samenstellen. De bouwkundige heeft een aantal dagen nodig. Als het bouwkundig rapport klaar is zul jij het ontvangen. Je hebt dan een volledig rapport.